Termowizja, Testy Szczelności Budynków

535 535 575

Blower Door Test Cena

Blower Door Test Cena

Cena badania blower door test zależna jest od wielkości i rodzaju budynku, a także zakresu działań, które mają zostać podjęte. Test szczelności budynku odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie budynek przygotowywany jest do badania szczelności powietrznej i wyznaczany jest parametr n50, natomiast w drugim etapie lokalizowane i wykrywane są wszystkie nieszczelności przy pomocy kamery termowizyjnej oraz wytwornicy dymu.

Blower Door Test Etap I – od 900 zł

Etap I testu szczelności składa się głównie z przygotowań budynku do badania. System wentylacji jest dokładnie uszczelniany. Zaślepiane są otwory technologiczne, syfony kanalizacyjne itd. W drzwi zewnętrzne lub okno montowany jest wentylator blower door w specjalnej ramie ze szczelną membraną.

Przy pomocy wentylatora wytwarzane jest podciśnienie lub nadciśnienie o wartości 50 Pa (50 Pascali). Następnie przy pomocy programu komputerowego wyznaczany jest Parametr N50. Podczas pomiaru automatycznego prz pomocy specjalistycznego oprogramowania zbieramy kilkaset pojedynczych odczytów, dzięki czemu dokładność badania jest bardzo wysoka. Następnie, jeśli parametr ten jest wysoki i tym samym niekorzystny zachęcamy Inwestora do wykonania etapu II, czyli lokalizowania nieszczelności.

Blower Door Test Etap II – od 900 zł

W drugim etapie pomiaru szczelności powietrznej budynku koncetrujemy się na zlokalizowaniu wszystkich nieszczelności powietrznych. Pomocna w tym jest kamera termowizyjna. Jest to najdokładniejsza metoda, dzięki której możemy sprawdzić rozkład temperatur na powierzchni przegród: ścian, dachu, podłóg, okien. Zimne miejsca oznaczają miejsca przecieku zimnego powietrza do wnętrza budynku (zakładając, że wytworzyliśmy podciśnienie, a na powietrze zewnętrzne jest chłodniejsze przynajmniej o 4°C od powietrza wewnętrznego).

W celu lokalizowania nieszczelności powietrznej stosujemy również wytwornicę dymu. Biały gęsty dym używany najczęściej w teatrze czy w dyskotekach pozwala nam ukazać na własne oczy ile powietrza dostaje się lub ucieka z budynku przez drobne ubytki.

Po zlokalizowaniu wszystkich nieszczelności staramy się zlikwidować wszystkie drobne ucieczki powietrza. W kwestii dużych powierzchni takie jak izolacja stropu, doradzamy w jaki sposób można je uszczelnić.

Blower Door Test Cena od 1800zł

Łączna cena testu szczelności budynku wynosi ok 1800zł. Jeśli porównamy to do oszczędności jakie możemy ponieść na ogrzewaniu, inwestycja ta zwróci nam się szybko i będziemy się zastanawiać, czemu wcześniej nie podjęliśmy decyzji o uszczelnieniu domu.

Ty też możesz poprawić szczelność swojego budynku. Umów się już dziś...

Umów się