Termowizja, Testy Szczelności Budynków

Blower Door Test Cena

Pakiet Pakiet Basic Pakiet Comfort Pakiet Premium
Usługi w pakiecie Blower Door Test Blower Door Test + Termowizja Blower Door Test + Termowizja + Doradztwo Premium
Doradztwo na etapie projektu
Wytyczne dla Wykonawcy, dobór technologii
Przygotowanie budynku
Sprawdzenie poziomu szczelności (parametr V50 i n50)
Raport podstawowy
Lokalizacja nieszczelności budynku (termowizja + dym)
Raport rozszerzony (opis, termogramy i zdjęcia nieszczelności)
Doradztwo w zakresie napraw i reklamacji
Uszczelnianie w trakcie testu   *   *
Sprawdzenie szczelności instalacji wentylacyjnej (rekuperacji)   *   *
Dodatkowa wizyta na budowie – kontrola prac izolacyjnych
Kontrolny test szczelności z lokalizacją ubytków
Raport szczegółowy z kontrolnego testu
CENA** od 1000 zł od 1 900 zł od 5400 zł

*Możliwość wykonania tej usługi zależy od technologii budynku.

**Podana cena jest wyznaczona dla budynku do 200m2. Przyrost ceny wraz z przyrostem powierzchni: 10% za każde kolejne 100m2 powierzchni użytkowej lub 300 m3 kubatury netto.

Blower Door Test Cena

Cena badania blower door test zależna jest od wielkości i rodzaju budynku, a także zakresu działań, które mają zostać podjęte. Test szczelności budynku odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie budynek przygotowywany jest do badania szczelności powietrznej i wyznaczany jest parametr n50, natomiast w drugim etapie lokalizowane i wykrywane są wszystkie nieszczelności przy pomocy kamery termowizyjnej oraz wytwornicy dymu.

Blower Door Test – 1000 zł

Etap I testu szczelności składa się głównie z przygotowań budynku do badania. System wentylacji jest dokładnie uszczelniany. Zaślepiane są otwory technologiczne, syfony kanalizacyjne itd. W drzwi zewnętrzne lub okno montowany jest wentylator blower door w specjalnej ramie ze szczelną membraną.

Przy pomocy wentylatora wytwarzane jest podciśnienie lub nadciśnienie o wartości 50 Pa (50 Pascali). Następnie przy pomocy programu komputerowego wyznaczany jest Parametr N50. Podczas pomiaru automatycznego prz pomocy specjalistycznego oprogramowania zbieramy kilkaset pojedynczych odczytów, dzięki czemu dokładność badania jest bardzo wysoka. Następnie, jeśli parametr ten jest wysoki i tym samym niekorzystny zachęcamy Inwestora do wykonania etapu II, czyli lokalizowania nieszczelności.

Blower Door Test + Termowizja – 1 900 zł

W drugim etapie pomiaru szczelności powietrznej budynku koncentrujemy się na zlokalizowaniu wszystkich nieszczelności powietrznych. Pomocna w tym jest kamera termowizyjna. Jest to najdokładniejsza metoda, dzięki której możemy sprawdzić rozkład temperatur na powierzchni przegród: ścian, dachu, podłóg, okien. Zimne miejsca oznaczają miejsca przecieku zimnego powietrza do wnętrza budynku (zakładając, że wytworzyliśmy podciśnienie, a na powietrze zewnętrzne jest chłodniejsze przynajmniej o 4°C od powietrza wewnętrznego).

W celu lokalizowania nieszczelności powietrznej stosujemy również wytwornicę dymu. Biały gęsty dym używany najczęściej w teatrze czy w dyskotekach pozwala nam ukazać na własne oczy ile powietrza dostaje się lub ucieka z budynku przez drobne ubytki.

Po zlokalizowaniu wszystkich nieszczelności staramy się zlikwidować wszystkie drobne ucieczki powietrza. W kwestii dużych powierzchni takie jak izolacja stropu, doradzamy w jaki sposób można je uszczelnić.

Blower Door Test Cena od 1900zł

Łączna cena testu szczelności budynku wynosi ok 1900 zł. Jeśli porównamy to do oszczędności jakie możemy ponieść na ogrzewaniu, inwestycja ta zwróci nam się szybko i będziemy się zastanawiać, czemu wcześniej nie podjęliśmy decyzji o uszczelnieniu domu.