Termowizja, Testy Szczelności Budynków

Blower Door Test - Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Testy szczelności, a zmiana izolacji

Porównanie przeprowadzone dla energooszczędnego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 200 m2. Przyjęto średnie wyniki szczelności budynków naszych Klientów.

tabelka zmiana bialnsu

Jak widać obie metody różnią się przede wszystkim nakładem kosztów. Skuteczność obu działań jest podobna. Jednakże uszczelniając budynek zapewniamy sobie wiele innych, nieocenionych korzyści:

Parametr n50

Parametr n50 określa ile razy w ciągu 1 godziny powietrze wewnątrz budynku zostanie wymienione przez nieszczelności budynku (system wentylacji jest zaślepiony na czas testu szczelności). Badania tego parametru dokonuje się przy różnicy ciśnień 50Pa, stąd nazwa parametr n50. Wysoka wartość parametru świadczy o niskiej szczelności przegród budynku.

Wysoka szczelność powietrzna jest szczególnie istotna dla budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną, system rekuperacji czy ogrzewanie płaszczyznowe.

wykres z ulotki
Wykres 1. Zużycie roczne energii w KWh na m2 w zależności od wartości parametru n50.

Należy dążyć do osiągnięcia jak najlepszej szczelności. Wszystkie nieszczelności powietrzne przegród i ich połączeń są niekorzystne dla budynku i jego użytkowników. Wymiana powietrza na potrzeby higieniczne powinna zachodzić tylko przez system wentylacji, a nie przez dziury w przegrodach budynku.

Obok przedstawiamy wykres opracowany na podstawie doświadczeń naszych Klientów oraz analiz i obliczeń dotyczących wpływu szczelności budynku na zapotrzebowanie energetyczne dla budynków energooszczędnych.

Budynki o:

n50 < 0,6 zapewniają bardzo niskie zużycie energii, świetny komfort termiczny oraz zdrowy mikroklimat. Ponadto budynek ma bardzo wysoką trwałość (brak szkód budowlanych związanych z wykraplaniem się pary wodnej i rozwojem zagrzybienia)

n50 = 0,6 – 1,5 wynik taki charakteryzujemy jako neutralny: nie powoduje drastycznego wzrostu kosztów eksploatacji ani innych negatywnych zjawisk jeżeli występujące przecieki powietrzne nie zagrażają trwałości budynku

n50 > 1,5 budynki o wysokim poziomie nieszczelności generują bardzo wysokie koszty ogrzewania / chłodzenia. Komfort termiczny mieszkańców jest zaburzony : wewnątrz budynku występują odczuwalne przewiewy i chłodne strefy. System wentylacji działa nieskutecznie – jest zakłócony przez powietrze dostające się i uciekające z budynku przez nieszczelne przegrody. Skuteczność rekuperacji spada poniżej 50%. W takim przypadku rekuperacja nie ma sansu zarówno jakościowego jak i ekonomicznego. Nieszczelności powietrzne mogą powodować zawilgocenie warstw izolacyjnych przegród oraz powstawania szkód budowlanych (zagrzybienie izolacji, konstrukcji itp.)

W większości diagnozowanych przez nas budynków użytkowanych oraz tych na etapie budowy wyznaczaliśmy parametr n50 = 1,5 – 2,0. Zdarzały się jednak budynki o znacznie wyższych parametrach, oto kilka przykładów:

Dobre Miasto n50=8,71
Dobre Miasto n50=8,71
Giżycko n50=6,50
Giżycko n50=6,50
Pisz n50=8,01
Pisz n50=8,01
Giżycko n50=1,23
Giżycko n50=1,23
Szczytno n50=8,72
Szczytno n50=8,72
Gajewo n50=2,75
Gajewo n50=2,75
Warszawa n50=2,25
Warszawa n50=2,25
Wilkasy n50=6,76
Wilkasy n50=6,76
Kościerzyna n50=11,45
Kościerzyna n50=11,45

Nieszczelności powietrzne, a skuteczność wentylacji

Wymiana powietrza na potrzeby higieniczne powinna zachodzić jedynie poprzez system wentylacji. Nieszczelności powietrzne w obudowie budynku zakłócają pracę systemu wentylacji:

Nieszczelny budynek, z zaburzonym obiegiem powietrza

rekuperator-nieszczelnosci

Szczelna powłoka budynku gwarantuje poprawną pracę instalacji oraz kontrolę nad wentylacyjną wymianą powietrza w budynku.

Szczelny budynek, z prawidłowym obiegiem powietrza

rekuperator