Termowizja, Testy Szczelności Budynków

Blower Door Test - Na etapie budowy

Na etapie budowy

na etapie budowy

Nasza firma specjalizuje się w przeprowadzaniu testów szczelności na etapie budowy. Jest to najlepszy sposób na osiągnięcia wysokiej szczelności powietrznej powłoki budynku. Dzięki temu:

Badanie przeprowadzamy po montażu stolarki oraz wykonaniu warstw powietrznoszczelnych (tzw. folie paroizolacyjne).

wykres z ulotki

Uszczelnianie, a Parametr n50

Po usunięciu znalezionych przez nas nieszczelności wartość parametru n50 spada zazwyczaj z 2,0 do 0,5. Klienci osiągają wiele korzyści. Sprawdź na wykresie jak zmienia się roczne zużycie energii wyrażone w KWh na m2.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami poprawy szczelności budynków naszych Klientów w zakładce Realizacje oraz w poniższej tabeli:

Miejscowość N50 (początkowa wartość) N50 (końcowa wartość) Poprawa szczelności
Kąp 1,36 0,49 64%
Szczytno 1,42 0,46 68%
Tczew 1,30 0,55 58%
Gajewo 2,74 1,50 45%
Dobre Miasto 1,30 0,72 45%
Pasym 1,30 0,80 39%
Gdańsk 2,90 0,90 59%

Poniżej prezentujemy najczęściej spotykane nieszczelności powietrzne diagnozowane w trakcie budowy. Są to zarówno wady produkcyjne oraz wykonawcze. Proszę zwrócić uwagę na świetną jakość zdjęć termowizyjnych oraz dokładność i szczegółowość naszej pracy:

Ubytek Pianki

piana mały ubytek zdjpiana mały ubytek

Infiltracja przez Peszel

infiltracja przez peszel zdjinfiltracja przez peszel

Przejście rur przez strop i ścianę

przejście rur przez strop i pianę zdjprzejście rur przez strop i pianę

Nieszczelność rama pakiet szybowy

nieszczelność rama-pakiet szybowy zdjnieszczelność rama-pakiet szybowy

Przejście kabli

przejście kabli zdjprzejście kabli

Nieotynkowany komin keramzytobetonowy oklejony wełną

nieotynkowany komin keramzytobetonowy oklejony wełną zdjnieotynkowany komin keramzytobetonowy oklejony wełną

Przeciek rama mur

przeciek rama-mur zdjprzeciek rama-mur

Paroizolacja

paroizolacja zdjparoizolacja