Termowizja, Testy Szczelności Budynków

Co mierzymy?

Co mierzymy?

W trakcie testu szczelności budynku wyznaczamy parametry:

wentylator Retrotec Fan

q50 – strumień przepływu powietrza dla 50 Pa [m3/h]
Całkowita objętość powietrza uciekającego z budynku przez przegrody (przy zamkniętym systemie wentylacji):

n50 – krotność wymian powietrza dla 50 Pa [1/h]
Całkowita objętość uciekającego powietrza (q50) dzielona przez kubaturę netto budynku. Im niższa wartość parametru tym korzystniej. Podstawowy parametr używany do określania poziomu szczelności budynków.

Komputerowa analiza przepływów powietrza.
Komputerowa analiza przepływów powietrza.

qe50 – przepuszczalność powietrza dla 50 Pa [m3/h*m2]
Porównanie objętości uciekającego powietrza do całkowitej powierzchni przegród budynku. Parametr wykorzystywany do oceny poziomu szczelności powietrznej bardzo dużych budynków, gdzie ze względu na korzystną proporcję kubatury do powierzchni przegród parametr n50 przestaje być reprezentatywny.

fantestic raport z testu szczelności budynku blower door
Stacje pomiarowe dla nad- i podciśnienia program Retrotec Fantestic Pro

qf50 – Strumień jednostkowy przecieku powietrza dla 50 [m3/h*m2]
Porównanie objętości uciekającego powietrza do powierzchni podłogi budynku.

test szczelności pomieszczeń SUG

Pomiary szczelności możemy przeprowadzić dla różnych wartości ciśnień, np. 10 Pa względem otoczenia jako symulację funkcjonowania tzw. pomieszczenia czystego (clean room), które funkcjonuje przy stałym, lekkim nadciśnieniu.