Analiza ekonomiczna stosowania podzielników ciepła

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r.* należy do 24 grudnia 2022r. obligatoryjnie przeprowadzić analizę ekonomiczną montażu podzielników dla budynków wielolokalowych.

Analizy opłacalności oraz audyty energetyczne przeprowadzamy kompleksowo. Mamy wyspecjalizowany zespół oraz ponad 400 realizacji w ostatnim kwartale. Zlecenia realizujemy profesjonalnie i terminowo.

N

Schemat współpracy:

1. Kontakt – analiza potrzeb klienta.
2. Oferta na podstawie zakresu prac i doświadczeń z podobnymi budynkami.
3. Podpisanie umowy
4. Przesłanie formularzy z danymi budynków (potrzebujemy przygotowania danych technicznych odnośnie budynków i systemów grzewczych oraz zużycia energii)
5. Przygotowanie analizy ekonomicznej stosowania podzielników ciepła w budynku:
– weryfikacja możliwości technicznych montażu podzielników;
– analiza dotychczasowego zużycia energii
– audyt kosztów inwestycji;
– określenie opłacalności;
– wnioski oraz określenie opłacalności montażu podzielników ciepła dla 5-letniego okresu.
6. Finalne rozliczenie na podstawie faktury.
Prosimy o kontakt:
Paweł Ejsmont
+48 535 535 575

*Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.”

Zrób dobry krok w przyszłość!
Skontaktuj się z nami, by zadbać o szczelność twojego budynku.