Pomiary wentylacji

Instalacja wentylacyjna jest bardzo ważna w budynku, ponieważ pozwala mu oddychać i dostarcza świeżego powietrza do wnętrza. Prawidłowy obieg powietrza przekłada się na przyjazne warunki i niskie koszty użytkowania. Niestety drobne błędy wykonawcze jak brak kontroli i regulacji instalacji odpowiadają za nieprawidłowo działającą wentylację również w nowych domach. Aby tego uniknąć, należy przeprowadzić pomiary wentylacji. Sprawdzamy kluczowe parametry istniejących już instalacji na etapie odbioru budynku lub jego użytkowania. Szczelność powietrzna kanałów wentylacyjnych monitorowana jest na podstawie norm:

PN-EN-12237:2005 dla kanałów okrągłych,

PN-EN-1507:2007 dla kanałów prostokątnych.

Kanały klasyfikujemy względem 4 klas szczelności opisanych w powyższych normach. Możemy również przeprowadzić detekcję nieszczelności powietrznych instalacji przy pomocy wytwornic dymu, pisaków dymnych lub termoanemometrów. Przeprowadzamy również pomiary strumieni wentylacyjnych, tj. wyznaczenie realnych objętości przepływającego powietrza dla:

całkowitego nawiewu (czerpnia),

całkowitego wywiewu (wyrzutnia),

poszczególnych kanałów.

Dzięki tym informacjom możemy sprawdzić i wyregulować przepływy powietrza tak, aby instalacja działała zgodnie z założeniami projektowymi, zapewniając skuteczną wentylację wszystkich stref i pomieszczeń budynku. Pomiary realizujemy przy pomocy profesjonalnych balometrów, mierząc całe strumienie powietrza wentylacyjnego. Ze względu na niską dokładność urządzenia jakim jest anemometr nie polecamy wyboru oszczędnościowej metody szacowania strumienia powietrza za jego pomocą.

Chcesz nawiązać współpracę?
Skontaktuj się z Nami!