Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań, by pomóc Ci znaleźć na nie szybkie odpowiedzi. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiać Twoje wątpliwości. Jeśli jednak nie udało nam się przewidzieć Twojego pytania, napisz do nas!
Czym różnią się mostki termiczne od nieszczelności?
Mostki termiczne to miejscowe osłabienie izolacji. Niektóre z nich występują naturalnie jak np. narożniki przegród, krokwie ocieplonego dachu skośnego czy kołki do mocowania styropianu. Nieszczelności powietrzne to przerwy lub dziury obudowy budynku, które nie powinny występować w poprawnie wykonanym budynku
Czy ściany zewnętrzne i dach nie powinny oddychać?
Do odprowadzania pary wodnej z budynku służy wentylacja, nie jego dach czy ściany. Oddychanie przegród powinno polegać na swobodnym wypuszczeniu stanu lotnego, który został w niej zgromadzony. Aby tak się stało należy ją odpowiednio zaprojektować i wykonać. Dla przykładu weźmy dach ocieplony wełną mineralną. Jeżeli folia paroizolacyjna będzie nieszczelna, ciepłe powietrze ucieknie górą, a wraz z nim para wodna, która przedostanie się do wełny. W efekcie jej zawilgocenie będzie rosło, obniżając parametry izolacyjne samego materiału. Z czasem możliwy będzie rozwój zagrzybienia na powierzchni wełny i drewnianej konstrukcji dachu.
Kiedy można przeprowadzić badanie?
Testy szczelności przeprowadzamy przez cały rok, ponieważ nasze bardzo dokładne i czułe urządzenia pozwalają na kompleksowe pomiary w każdym miesiącu. Badania termowizyjne wykonujemy w okresie grzewczym przy stabilnej 20-stopniowej różnicy pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.
Na jakim etapie budowy przeprowadzić test?
Możemy przeprowadzić go w użytkowanej już nieruchomości lub w trakcie jej budowy, ale po wykonaniu warstw powietrzno-szczelnych, takich jak: – montaż okien, – tynki ścian, – izolacje dachu (można wykonać jeszcze przed montażem płyt G-K). Elewacja i posadzki są neutralne, ponieważ nie mają wpływu na szczelność powietrzną.
Ile trwa test blower door?
Pomiar zazwyczaj zajmuje nam około 5-ciu godzin. Raport z opisem, termogramami i zdjęciami każdej nieszczelności powietrznej klient otrzymuje po tygodniu od wykonanej usługi.
Jak przygotować budynek do badań?
Jeśli nieruchomość jest w trakcie budowy, należy ją odkurzyć. W przypadku budynków użytkowanych trzeba zapewnić dostęp do okien (zdjąć zasłony, firanki, przedmioty z parapetu), oczyścić z popiołu wkład kominkowy oraz wyłączyć system ogrzewania. Po umówieniu się tester przekazuje dokładne informacje.
Czy można przebywać w budynku podczas testu?
Tak, ponieważ wytwarzane różnice ciśnień nie powodują dyskomfortu dla ludzi i zwierząt. Zadymianie również nie jest szkodliwe. Bezwonny dym nie zostawia żadnych śladów
Czy wykonawca ma obowiązek naprawić znalezione usterki?
W opisach raportów umieszczamy kluczowe fragmenty wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki temu raport można wykorzystać do żądania usunięcia usterki lub zgłoszenia reklamacji związanej z nieprawidłowym wykonaniem prac. Przepisy są proste, jednoznaczne i korzystne dla Inwestorów. Nasze badania i raporty są zgodne z wymaganiami norm: 1. ISO 9972:2015 / PN-EN 13829: Właściwości cieplne budynków. Określanie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora. 2. PN-EN 13187-2001:Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.
Dlaczego mam wykonać test szczelności budynku?
Wykonanie testu pozwala na zdobycie informacji czy istnieje potencjał na obniżenie zużycia energii, poprawę komfortu termicznego budynku, uniknięcia kosztownych napraw itd.. Po wykonaniu badań będziemy znali wszystkie nieszczelności i doradzimy w jaki sposób je wyeliminować.

Chcesz nawiązać współpracę?
Skontaktuj się z Nami!