Realizacje

EC Siekierki
– zbiornik na popiół

Opis realizacji
Miejscowość Warszawa Sierkierki
Typ budynku Zbiornik na popiół
Badanie Test szczelności powietrznej, lokalizacja nieszczelności
Kubatura 20 000 m3