Baza wiedzy

Kontrola jakości budynku dla inwestorów/kupujących

cze 30, 2021 | Kontrola Jakości, Termowizja, Testy Szczelności

Budowa dobiega końca, klucze do nowego domu na wyciągnięcie ręki, jedną nogą jesteś już w środku. Czekaj, czekaj! Zanim rozgościsz się na dobre i pożegnasz wykonawców, sprawdź jakość ich pracy. W przeciwnym razie Twój nowy dom może niedługo potrzebować remontu.

Kontrolę jakość powinieneś przeprowadzić zarówno w sytuacji, gdy kupujesz od kogoś już gotowy budynek, jak i wtedy, kiedy ekipa stawia dla Ciebie dom od zera, według projektu. Zobacz, o co zapytać wykonawców i jak ocenić jakość ich pracy.

Kontrola jakości budynku w praktyce

Kontrola jakości można podzielić na 2 części:

  • techniczną, czyli mierzenie powierzchni, kątów nachylenia itp.
  • estetyczną, czyli jakość położenia tynków, płytek, malowania ścian itp.

Elementem budynku, którego naprawę lub remont rzadko bierze się pod uwagę, są najważniejsze zaraz po konstrukcji, izolacje cieplne. Niestety, realia pokazują, że to błędnie podejście. W każdym budynku (nowym i używanym) występuje kilkadziesiąt drobnych usterek, które decydują o całkowitym zużyciu energii, a także komforcie i bezpieczeństwie jego użytkowania.

Lokal przekazany do wydania klientowi…
Z usterkami: przecieki powietrzne przy murłacie wychładzają całą ścianę kolankową. Zimne powietrze omija wełnę mineralną.

Wady izolacyjne są bardzo drogie w naprawie, ponieważ często wymagają całkowitej rozbiórki przegród oraz wyłączenia budynku z użytkowania (ponieważ np. trzeba wymienić izolację dachu). Właśnie dlatego zaleca się przeprowadzenie ich kontroli już na etapie budowy, aby móc je wyeliminować możliwie szybko, nie narażając się na straty w przyszłości.

Jakie dokumenty dotyczące izolacji cieplnych powinieneś dostać, kupując budynek/lokal?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przedstawia w większości informacje zawarte w charakterystyce energetycznej budynku przygotowanej na etapie projektowania. Wymaganie sporządzenia świadectwa jest często uznawane za przejaw biurokracji. Co oznaczają parametry i zapotrzebowanie na różne rodzaje energii przedstawione w tzw. świadectwie energetycznym? I czy są to miarodajne informacje do oceny rzeczywistego stanu budynku?

Eu Energia użytkowa – ilość energii potrzebna do ogrzania budynku, wody użytkowej oraz przygotowania ciepłej wody.
Ek Energia końcowa – energia użytkowa przemnożona przez sprawność systemów ogrzewania i wentylacji.
Ep Energia pierwotna – ilość energii nieodnawialnej, czyli energia końcowa przemnożona przez współczynnik szkodliwości paliwa, które zużywa budynek (nośnik energii końcowej)

Co ciekawe, wartość parametru Ep może różnić się kilkunastokrotnie dla takiego samego budynku wyposażonego w inną instalację. Co więcej, parametr Ep może różnić się dla takich samych budynków, wykonanych w tej samej technologii, wybudowanych w tej samej strefie klimatycznej, zorientowanych dokładnie tak samo względem stron świata, ogrzewanych z ciepłowni miejskich. Wystarczy, że stosunek paliwa (np. biomasy) w obu ciepłowniach jest inny.

W praktyce oznacza to, że parametrem tym można manipulować, np. deklarując informacje o ilości użytkowników budynku oraz częstotliwości korzystania z kominka jako źródła ciepła. Papier przyjmie wszystko. 

Naprawdę istotne są wartości energii użytkowej i końcowej oraz parametry poszczególnych przegród. Jednak dalej to tylko szacunki przeprowadzone na podstawie projektu, czyli życzenia, jak powinno to wyglądać.

 Więc jak wyglądają realia i jak je sprawdzić?

W ciągu ostatnich 10 lat sprawdziliśmy kilkaset budynków. W każdym z nich (nowych i używanych) występowało kilkadziesiąt drobnych usterek. które decydują o całkowitym zużyciu energii, komforcie i bezpieczeństwie budynku.

Blower Door Test najlepiej wykonać przed odbiorem prac/budynku lub jeszcze w trakcie budowy. Umożliwi Ci to eliminację wykrytych wad bez ponoszenia kosztów samodzielnej naprawy. Badania szczelności przeprowadzamy przez cały rok kalendarzowy.

Przepisy są bardzo jasne i korzystne dla inwestorów/kupujących. Przeczytaj fragmenty rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

“2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi:
1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h. 2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.” [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.9.7" _module_preset="default"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="4.9.7" _module_preset="default"][et_pb_text _builder_version="4.9.7" _module_preset="default"]

Usterki wykryte, ale co dalej?

Usługa przeprowadzenia testu szczelności obejmuje także przygotowanie pełnego raportu, który jest podstawą do złożenia reklamacji. Wykonawca będzie więc zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych napraw. Alternatywą jest negocjacja ceny budynku lub lokalu. Decyzja należy do inwestora/kupującego.

 

Zdaniem Inwestora:

O istnieniu firmy testy-szczelnosci.pl dowiedziałem się od znajomego architekta. Szukałem ludzi z wiedzą i doświadczeniem, w celu sprawdzenia wolnostojącego domu, który chciałem kupić. Z racji tego, że dom miał już ponad 20 lat, należało w sposób odpowiedni ocenić jego stan techniczny z naciskiem na termoizolację. Okazało się, że pod względem technicznym dom był w stanie dobrym. Test szczelności wykazał, że wymagany jest gruntowny remont dachu. Bez tego sprawdzenia nie byłbym w stanie ocenić gdzie należy uszczelnić poszczególne pomieszczenia, gdzie zajrzeć, a już na pewno nie wiedziałbym, że tyle ciepła ucieka przez dziurawy jak sito dach. Wiedza, którą uzyskałem pozwoliła mi wynegocjować nową, satysfakcjonującą cenę. Po przyjrzeniu się bliżej wykonanej usłudze uważam, że obowiązkiem każdego przyszłego inwestora jest wykonanie takiego sprawdzenia już na etapie surowego stanu zamkniętego. Na pewno pozwoli to poprawić obecny stan niskim kosztem. Niestety naprawy budynku po jego wykończeniu będą wymagały remontu, który tani i szybki już nie będzie. Usługa wykonana przez testy-szczelnosci.pl była na bardzo wysokim poziomie. Polecam”

p.Łukasz Sielawa

„Taki odbiór – to ogromne zaskoczenie dla developera. Sprawdzi szczelność budynku, w tym mostki ciepła, niekontrolowane ucieczki powietrza przez dach (nieszczelności), źle zamontowane okna (lub okna z wadami fabrycznymi) itd. Niedrogie, ale bardzo rzetelne i niepodważalne badanie. Do tego bardzo wielokierunkowe.
Takiego badania nie zrobi żadna „osoba do odbioru stanu technicznego domu”, bo wielu rzeczy po prostu zwyczajnie nie widać.
Robiłem u siebie takie testy (m.in. przed nabyciem domu) i nie kupię ani nie zbuduję kolejnego domu bez tego badania. Polecam”

p.Wiktor Plitko